Termické odlakování barvy a plastu

Fluidní pec na odlakování - Scirocco

odlakování plastu, barvy
s pyrolýzní peci

Výhody z termické odlakování • Rychlé a perfektní čištění závěsových systémů, háčky
 • Velmi krátké časové cykly odlakování (30-60 min)
 • K odlakování - velký počet kusů
 • Bezpečný a spolehlivý díky nakládacímu systému
 • Homogenní distribuce teploty v písku díky fluidizaci
 • Žádná deformace dílů
Scirocco (suspended silica sand – křemičitý písek) je vysoce kvalitní a efektivní systém termického čištění kovů. Systém poskytuje rychlé, bezpečné a efektivní čištění, vhodné pro velkoobjemové díly a je vhodný pro odstraňování laku, plastu a gumy. Odlakování organických filmů z povrchů kovových dílů (termického rozkladu), což je velmi progresivní, účinná, nízkonákladová a ekologicky velmi šetrná metoda.
Organické povlaky se vypařují při teplotě 420 – 480 ˚C a oxidují beze spalování. Standardní čištění trvá méně než 1 hodinu, závisí na typu a stupni kontaminace. Keramický filtr a přídavné spalování zajišťuje, že emise jsou v souladu s legislativou. Termické odlakování efektivně nahrazuje časově náročné odstraňování nátěrů a laků, a to beze změny mechanických vlastností a rozměrů upravovaných dílů.
Fluidní lóže se nejvíc používané na termické čištění přípravků jako jsou skidy, závěsy, extrudery, součásti pro vstřikování plastů, a špatně nalakované díly. Toto rychlé a perfektní čištění je vyrobeno tak, aby jej bylo možné používat v nepřetržitém provozu a je k dispozici ve standardních a zakázkových velikostech.

Odlakování organických filmů z povrchů kovových


 • Odlakování z háky, rámy a rošty
 • Odlakování z dílů, defekty v laku
 • Odstranění plastů ze šroubů, filtrů, šneky extrudérů
 • Odstranění gumy, odmaštění
 • Tepelné čištění nesprávně namalovaných částí
 • Odlakování částí a součástiíautomobilů a nástrojů apod

Pracovní princip odlakování - termického rozkladu


Fluidní lože reaktoru obsahuje křemičitý písek. Vstřikováním vzduchu a plynu se z písku stává tekutina. Reaktor je přiveden na homogenní nastavenou teplotu v rozmezí 420-450°C. V tomto stavu se reaktor stává velmi výkonným, fyzikálně-chemický proces velmi rychle odpařuje organický materiál.

Hned, jak písek dosáhne připravené teploty, a díly na čištění jsou uložené v dopravníku, můžeme je ponořit do bublajícího reaktoru. V první fázi čistícího cyklu, který trvá 10-30 minut, jakékoli organické sloučeniny se při kontaktu s křemíkem rychle vypaří a zoxidují vevnitř reaktoru při relativně nízké teplotě na neškodný plyn.


Následně zbylé, těžší sloučeniny úplně zoxidují a jsou beze zbytku odsáté z reaktoru. Během druhé fáze probíhá lehké mechanické čištění bublajícím pískem. Po přibližně hodině jsou oba cykly ukončené: organické zlomky jsou odstraněné a zbytky vyfouknuté s výfukovými plyny. Dopravník může být vytažený z bublajícího písku a nový kontaminovaný materiál ihned naložený. Během čistícího cyklu je energie uvolněná organickými sloučeninami zpět použitá k čištění.