Termické odlakování barvy a plastu

Fluidní pec (Scirocco)

odlakování plastu, barvy
s pyrolýzní peci

Výhody:  • Rychlé a perfektní čištění,
  • Velmi krátké časové cykly (30-60 min),
  • Velký počet kusů,
  • Bezpečný a spolehlivý díky nakládacímu systému,
  • Homogenní distribuce teploty v písku díky fluidizaci,
  • Žádná deformace dílů
Scirocco (suspended silica sand – křemičitý písek) je vysoce kvalitní a efektivní systém termického čištění kovů. Systém poskytuje rychlé, bezpečné a efektivní čištění, vhodné pro velkoobjemové díly a je vhodný pro odstraňování laku, plastu a gumy.
Organické povlaky se vypařují při teplotě 420 – 480 ˚C a oxidují bez spalování. Standardní čištění trvá méně než 1 hodinu, závisí na typu a stupni kontaminace. Keramický filtr a přídavné spalování zajišťuje, že emise jsou v souladu s legislativou.
Fluidní lóže se nejvíc používané na termické čištění přípravků jako jsou skidy, závěsy, extrudery, součásti pro vstřikování plastů, a špatně nalakované díly. Toto rychlé a perfektní čištění je vyrobeno tak, aby jej bylo možné používat v nepřetržitém provozu a je k dispozici ve standardních a zakázkových velikostech.

Aplikace :


  • Odstraňování nátěrových hmot z věšák na barvy
  • Odstranění plastů ze šroubů, filtrů
  • Odstranění gumy, odmaštění
  • Tepelné čištění nesprávně namalovaných částí

Pracovní princip


Fluidní lože reaktoru obsahuje křemičitý písek. Vstřikováním vzduchu a plynu se z písku stává tekutina. Reaktor je přiveden na homogenní nastavenou teplotu v rozmezí 420-450oC. V tomto stavu se reaktor stává velmi výkonným, ve kterém fyzikálně-chemický proces velmi rychle odpařuje organický materiál.

Hned, jak písek dosáhne připravenou teplotu, a díly na čištění jsou uložené v dopravníku, můžeme je ponořit do bublajícího reaktoru. V první fázi čistícího cyklu, který trvá 10-30 minut, jakékoli organické sloučeniny se při kontaktu s křemíkem rychle vypaří a zoxidují vevnitř reaktoru při relativně nízké teplotě na neškodný plyn.


Následně, zbylé, těžší sloučeniny úplně zoxidují a jsou beze zbytku odsáté z reaktoru. Během druhé fáze probíhá lehké mechanické čištění bublajícím pískem. Po přibližně hodině, oba cykly jsou ukončené: organické zlomky jsou odstraněné a zbytky vyfouknuté s výfukovýmy plyny. Dopravník může být vytažený z bublajícího písku a nový kontaminovaný materiál ihned naložený. Během čistícího cyklu, je energie uvolněná organickými sloučeninami zpět použitá k čištění.