Usuwanie powłok lakierniczych i plastiku

Piece przemysłowe do pirolizy

czyszczenie termiczne w kompaktowym piecu do pirolizy

Zalety oczyszczania metodą termiczną (piroliza)


 • łatwy i bezpieczny w obsłudze, kompaktowy piec do pirolizy
 • unikalny system załadunku, krótki czas cyklu
 • niskie koszty utrzymania, niskie koszty inwestycyjne pieca czyszczącego
 • pełne usunięcie wszelkich zanieczyszczeń organicznych
 • brak mechanicznych lub termicznych uszkodzeń elementów metalowych
 • do usuwania żywic, tworzyw sztucznych, lakieru
 • zintegrowana komora dopalania, ekologiczny

Systemy Diablo oraz Santana - procesy czyszczenia bazujące na wysokiej temperaturze, to efektywne i łatwe w obsłudze piece do pirolizy z precyzyjnie kontrolowaną temperaturą, zaprojektowane do usuwania farby i plastiku. Substancje organiczne odparowują i utleniają się w bezpiecznie sterowanym reaktorze, którzy jest odpowiednio szczelny, aby zagwarantować odpowiednią kontrolę temperatury . Piec osiąga temperaturę od 320°-480°C. Standardowy czas czyszczenia wynosi od 2 do 6 godzin, w zależności od stopnia zabrudzenia i rozmiaru części poddanych oczyszczeniu. Aby sprostać rygorystycznym ograniczeniom środowiskowym, piece standardowo wyposażone są w dopalacze do oczyszczania spalin (850°C). wyposażone w dopalacze w celu oczyszczania gazów spalinowych (850°C). Moduł dopalania jest zintegrowaną częścią tego kompaktowego urządzenia. Wentylator wyciągowy zapewnia odprowadzanie schłodzonych gazów. W wyniku tego nie jest konieczne zapewnienie izolowanego komina.

Diablo (S) - kompaktowy piec do pirolizy

Seria Diablo (S) są niezwykle kompaktowymi piecami do pirolizy, doskonale proces oczyszczania powierzchni, nadającym się do oczyszczania małych narzędzi, głównie do usuwania tworzyw sztucznych (PP, PE, PVC,..) plastik z dysze, elementów wtryskowych, filtrów, matryca, zaworów iglicowych, miksery, zawory zwrotne, końcówki ślimaków, dyski filtrujące i kratki, … Piece Diablo w kompaktowym rozmiarze, wyposażone w układ sterowania PLC, pneumatycznie otwierane drzwi, z wysuwanym koszem, są łatwymi w obsłudze urządzeniami, odpowiednie dla wszystkich materiałów termoplastycznych. Proces odbywa się całkowicie automatycznie, długość procesu wynosi 3 – 4 godzin. Piece Diablo są bardzo bezpieczne i wymagają niewielkiego utrzymania.

Diablo(L) - piec do czyszczenia śrub, ślimaka do wytłaczaniaDiablo (L) są zaprojektowane do czyszczenia pirolitycznego ślimaków, do 6 metrów dł, w warunkach bardzo niskiej zawartości tlenu. Cykl wynosi od 2 do 5 godzin, w zależności od rozmiaru ślimaka i poziomu zanieczyszczenia. Drzwi są otwierane pneumatycznie, moduł dopalania jest zintegrowaną jednostką tego kompaktowego urządzenia. Proces pirolizy może być stosowany do czyszczenia elementów stalowych, takie jak czyszczenie matryca, ślimaków - nie dochodzi do zniekształceń - odpowiednie dla wszystkich materiałów termoplastycznych. Materiały ślimaków są odporne na temperatury 400-450°C, dlatego proces nie wpływa na nie negatywnie i nie uszkadza ich. Dzięki spalaniu się gazów w dopalaczu termicznym proces jest ekologiczny. Proces odbywa się całkowicie automatycznie, szybki, przyjazny dla użytkownika i prosty

Santana (A) - duży piekarnik pirolityczny

Santana (A) piece do pirolizy działają na takich samych zasadach jak Diablo, jednak są przeznaczone do oczyszczania dużych elementów. Platforma załadunkowa całkowicie wysuwa się z komory czyszczącej i jest do niej wygodny dostęp z obu stron, co umożliwia załadunek części przy pomocy wózka widłowego lub suwnicy. Santana (A) piece do pirolizy są przeznaczone do usuwania farby, tworzyw sztucznych i innych powłok organicznych z elementów wielkogabarytowych w jednym kroku, skuteczne, przyjazne dla środowiska. Cykl oczyszczania trwa zwykle 4-8 godzin, w zależności od rozmiaru i poziomu zanieczyszczenia.

Zastosowanie pieca do pirolizy przemysłowy

 • Termiczne oczyszczanie dysz, elementów wtryskowych, płyt filtrujących, ekranów, śrub, matryc, sit
 • Termiczne oczyszczanie zabrudzonych farbą proszkową zawieszek i haków
 • Czyszczenie pirolityczne ślimaków, gorących kanałów
 • Usuwanie lakieru z oprzyrządowań stosowanych przy lakierowaniu, usuwanie warstwy lakieru z haków

Zasada działania pieca do pirolizy przemysłowe

Zarówno ogrzewanie jak i atmosfera wewnątrz reaktora są dokładnie kontrolowane przez zintegrowany programowalny sterownik logiczny (PLC) w celu szybkiego i dokładnego czyszczenia. Zanim zanieczyszczone części zostaną umieszczone w piecu, reaktor może być rozgrzany do wybranej stałej temperatury w trybie „stand-by”. Platforma załadunkowa pneumatycznie wysuwa się z komory czyszczącej i jest łatwo dostępna z obu stron do załadunku zabrudzonych części. Teraz części mogą być ułożone na platformie załadunkowej. Możliwe jest zaprogramowanie ustawień różnych opcji cyklu czyszczenia. Drzwi zamykają się pneumatyczni a cykl czyszczenia załączy się automatycznie. Po zakończeniu cyklu, w zależności od zaprogramowanych parametrów, urządzenie powraca do stanu “stand-by”, a części można rozładować lub pozostawić do schłodzenia. Sam cykl można swobodnie zaprogramować w sześciu etapach cyklu. Każdy etap cyklu może być aktywowany lub dostrojony, szczególnie pomijając fazę nagrzewania i / lub fazę w której materiał się topi.

Czas czyszczenia wynosi od 2 do 4 godzin, programowalny iw zależności od obciążenia powłoki, aby go usunąć. Dopalaczu termicznym w którym oczyszczane są z zanieczyszczeń wszystkie gazy powstałe w procesie rozkładu lakierów w temperaturze 850 ᵒC, jest zintegrowany z maszyną.