Usuwanie powłok lakierniczych i plastiku

Produkty z Termiczne usuwanie powłok lakierniczych

Złoża fluidalne >

Scirocco to bardzo wydajne systemy czyszczące,
o bardzo dużej pojemności, do usuwania farby,
i tworzyw sztucznych lub gumy z części metalowych.

Piece do pirolizy >

Diablo są niezwykle kompaktowymi piecami do pirolizy
doskonale nadającym się do oczyszczania małych narzędzi i śrub. Łatwe do instalacji i przyjazne dla użytkownika.

Santana piece do pirolizy są bezpiecznymi i przyjaznymi dla użytkownika instalacjami dla oczyszczanie większych części do 7 m długości.