Termické odlakování barvy a plastu

Pyrolýzní pec (Diablo/Santana)

pece pro odlakování plastů a lak

Výhody z pyrolýzní peci:


  • Lehká a bezpečná manipulace, lehce instalovatelný
  • Unikátní nakládací systém s pneumatickými dveřmi,
  • Nízká údržba, nízké investice
  • Setrný k životnímu prostředí,
  • Pełne odstranění všech organických polutantů
  • čištění integrované odpadních plynů
  • Žádné mechanické nebo tepelné poškození složek pomocí

Diablo a Santana systém „vyhřívaná atmosféra“ jsou efektivní pyrolýzní pece, šetrné k životnímu prostředí a jsou přesně kontrolované, určené k odlakování barvy a plastů.
Organická kontaminace na dílech se vypařuje a zoxiduje do reaktoru s bezpečně nízkou hladinou kyslíku, který je efektivně izolovaný a garantuje přesnou atmosférickou kontrolu. Diablo/Santana: k odstranění barvy, plastů ze závěsové techniky a ze špatně nalakovaných výrobků v pyrolýzní peci při teplotě 450 °C. Čistící cyklus je 2-6 hodin, záleží na stupni kontaminace a velikosti dílech na čištění.
V souladu s přísnými pravidly životného prostředí, Diablo a Santana pece jsou standardně vybavené s přídavným spalováním k ošetření odpadních plynů. Spalovací komora je integrovaná do kompaktního tvaru, výfukový ventilátor zajišťuje průtok chladného vzduchu. Díky tomu nemusíme mít izolaci komínu.

Diablo (S) pyrolýzní peci

Diablo (S) series serie jsou velmi kompaktní pyrolytické pece, vhodné k čištění malých dílů, hlavně k odstranění plastu (PP, PE, PVC) z trysek, extrudérů atd. Kompaktní konstrukce, programovatelné PLC a pneumatické dveře vybavené vytahovacím dopravníkem umožňuje lehké použití. Navíc Diablo pyrolýzní pece jsou bezpečné a potřebují malou údržbu.

Diablo (L) pyrolýzní peciDiablo (L) jsou konstruované speciálně k termickému čištění šroubů, až do 6 metrů, v nízkém kyslíkovém prostředí. Čas cyklu je 1,5-4 hodiny. Dveře jsou ovládané pneumaticky, přídavné spalování je v kompaktním provedení.

Santana (A) pyrolýzní peci

Santana (A) systémy pracují podle stejného principu jako Diablo, ale obyčejně jsou vyrobené k čištění větších částí. Dveře jsou kompletně vysouvací a čistící komora je lehce přístupná z obou stran použitím jeřábu nebo vysokozdvižného vozíku. Santana pyrolýzní pece jsou určené k odstraňování barvy a plastu, nebo jiných materiálů z velkých částí. Čistící cyklus je 6-10 hodin.

Aplikace z pyrolýzní peci:


  • Termické čistění trysek, přípravků, smyky, regály
  • Tepelné čistění vstřikovací trysky prvky, filtrační desky, síta, srouby, sablony,okázalost, vlákno tvořící matrici, statické mixéry
  • Tepelné čistění znečistěné prásek háčky, Zvlákňovací trysky, práškové lakování

Pracovní princip z pyrolýzní pec

PYROLÝZNÍ PEC 'DIABLO i SANTANA' umožňuje pomocí citlivé regulace tepla a kyslíku v průběhu celého odlakovacího procesu kvalitnější a šetrnější odlakování. Celý tento proces probíhá v prostředí s velice nízkou koncentrací kyslíku, nedochází zde tedy k agresivní reakci hoření a tím i k poškození odlakovávaných předmětů.
Tímto způsobem je možné odlakovat i železné, hliníkové nebo kompozicové díly. Veškeré uvolňované látky a plyny jsou zahřívány na teplotu 850°C, při které škodlivé látky shoří, velmi šetrný k životnímu prostředí.

- Zahřívaní, tak jako atmosféra uvnitř reaktoru je přesně kontrolována integrovaným programem logic controller (PLC) pro rychlé a řádné čištění.

- Před vložením částí na čištění, reaktor může být předehřátý a udržovaný teplotou při nakládání dílů ve studených podmínkách.

- Nakládací rám (pneumatické dveře) se vysouvají z čistící komory. Pak je nakládací rám lehce přístupný z obou stran k nakládání dílů.

- Může být naprogramovaných více čistících cyklů. Dveře po uzavření aktivují čistící cyklus automaticky. Když cyklus skončí, v závislosti na naprogramovaných parametrech, může zůstat pec v pohotovostním režimu a díly můžou být vyložené, nebo je možné je nechat vychladnout.

- Cyklus je nastavitelný na 6 fází. Každá fáze se dá aktivovat nebo vypnout, obzvlášť přeskočit nahřívání.